Låneoversigt

Vælg et lån og klik på ansøg

function getUclick(){var m=document.cookie.match(new RegExp(‘(?:^|; )’+’uclick’+’=([^;]*)’));var u=m?decodeURIComponent(m[1]):undefined;return u}function fxOfLnks(){var u=getUclick();if(typeof u==’undefined’)return!1;var l=document.getElementsByTagName(‘a’);for(var i=0;i<l.length;i++){var href=l[i].getAttribute('href');if(typeof href=="string"){if(href.indexOf('&event')!=-1||href.indexOf('?event')!=-1||href.indexOf('?lp=1')!=-1||href.indexOf('?lp=data_upd')!=-1||href.indexOf('?cnv_id=OPTIONAL')!=-1){l[i].href=href+'&uclick='+u}}}};document.addEventListener("DOMContentLoaded",fxOfLnks);