kvindere-chefer

Danmark er nummer 16 blandt 18 vestlige lande baseret på antallet af kvindelige ledere

crmarketing Ikke-kategoriseret

I mange lande i Vesteuropa har flere og flere kvinder i de sidste 10 år fået ledende stillinger. Men ud af de 18 vesteuropæiske lande, der undersøges af WalletForm, er Danmark nær bunden af listen på en 16. plads. Kun Holland og Luxembourg er under med en henholdsvis 17. og 18. plads.

Danmark i bunden af listen

Ifølge Eurostats tal er kun 27 procent af lederne i Danmark kvinder. Disse tal omfatter ikke kun ledende medarbejdere men også mellemledere. Når man sammenligner andelen af kvindelige ledere i Vesteuropa, skraber Danmark stadig bunden bunden og indtager kun en 16. plads ud af de 18 undersøgte lande.

På de tre øverste pladser har vi Sverige, Norge og Irland, hvor kvinderne i Sverige og Norge udgør 40% af det samlede antal ledere, mens det er 37% i Irland. De to vestlige lande med færrest kvindelige ledere er Holland med 26% og Luxembourg med under 20 procent. Tallene kan undersøges i nedenstående diagram.

kvintelige-chefer

Mænd besætter mere end halvdelen af toplederstillinger

På trods af det stigende antal kvindelige ledere i Vesteuropæiske lande besætter mænd stadig over 50 procent af toplederstillinger. Mindre end en tredjedel af toplederstillinger er besat af kvinder, når det kommer til det samlede gennemsnit i Vesteuropa. Tallene fra Eurostat tager dog ikke kun højde for den lille gruppe af topledere. Her er ledelsesrollen defineret lidt bredere og omfatter personer med ledelsesansvar som ledere af private og offentlige institutioner (f.eks. banker og børnehaver) og mellemledere i virksomheder og offentlige institutioner (f.eks. økonomichefer, HR-ledere og IT-ledere).

Tager vi dette i betragtning, består ledere i denne forstand af 2,4 procent af hele beskæftigelsen i Danmark eller for at sige det med andre ord, er der en leder for hver 40 ansatte. Derfor kan denne andel af kvinder i ledende stillinger ikke tages som en generel indikator for ligestilling på arbejdsmarkedet.

Men i andre lande, der indgår i undersøgelsen, er der en højere andel af ledere i almindelighed. At have et højere antal kan tyde på, at en leder i andre lande er defineret i en bredere forstand end i Danmark, og det kan være en af forklaringerne bag at Danmark kun er på en 16. plads ud af de 18 lande i Vesteuropa.

Hvis du kun ser på bestyrelsesmedlemmerne i de største børsnoterede selskaber, har Danmark en bedre score end i den samlede vurdering. 28 procent af bestyrelses pladserne er optaget af kvinder i Danmark, og det placerer Danmark på en 11. plads ud af 17 vesteuropæiske lande. Som i den samlede vurdering ligger Danmark under Sverige og Norge og under det samlede gennemsnit. De ligger dog højere oppe end Irland, der tager 15. plads ud af 17 mulige. Island og Frankrig har den største andel af kvinder i bestyrelserne af de største virksomheder på henholdsvis 45 og 43 procent. Grækenland er det land, hvor færrest kvinder var bestyrelsesmedlemmer i 2018. Her var andelen kun på 8 procent. Du kan undersøge tallene i diagrammet herunder.

kvinder

For 10 år siden var situation bedre, når det kommer til antallet af kvindelige ledere

Hvis vi ser på situationen for kvindelige ledere tilbage i 2007, så det bedre ud i Danmark. For ti år siden var 29 procent af ledere i Danmark kvinder sammenlignet med de nuværende 27 procent, hvilket betyder, at procentdelen er blevet mindre. Selvom Danmark stadig var nederst på listen, lykkedes det andre lande som Grækenland og Østrig at overvinde Danmark i 10 år. I nedenstående diagram kan du se antallet af kvindelige ledere tilbage i 2007.

kvindelige-chefer-2007

Andelen af kvindelige ledere i Danmark er faldet med 1,2 procent i perioden fra 2007 til 2017 ifølge Eurostat. Disse tal gør ikke kun Danmark til et af de vesteuropæiske lande med færrest kvindelige ledere, men også et af de lande med de mindste fremskridt i løbet af de sidste 10 år.

Blandt ledere har ligestillingen udviklet sig i 10 ud af 18 lande, der er taget med i undersøgelsen, herunder Sverige og Norge. Dette kan ses i nedenstående diagram, som viser tendensen i andelen af kvindelige ledere i løbet af de sidste 10 år. De største fremskridt er gjort af Sverige, og mindst fremgang er synlig i Italien.

kvindelige-cheffer-alle-chefer

Når man kigger på hele Vesteuropa har udviklingen været ret langsom. I løbet af 10 år er andelen af kvindelige ledere steget så lidt som 1,1 procent, hvor nogle lande bevæger sig hurtigt fremad, som Sverige og Norge og andre lande, der går tilbage af som f.eks. Italien og Danmark.

11 procent flere kvindelige bestyrelsesmedlemmer i Danmark

På trods af de langsomme fremskridt er der nogle positive tal. Andelen af kvindelige bestyrelsesmedlemmer er steget med 11 procentpoint i Danmark. Selvom tendensen bevæger sig i den rigtige retning, har den været langsommere end i de fleste andre vesteuropæiske lande. Samlet set har de største børsnoterede selskaber fået flere kvinder i deres bestyrelser i løbet af de sidste ti år. Tallene kan undersøges i nedenstående diagram, hvor Islanding tager top positionen, idet antallet af kvindelige ledere er steget til 35 procent.

kvindelige-chefer